"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)
Vejica - Wikipedija, prosta enciklopedija

Véjica ( , ) je v jezikoslovju enodelno ločilo, s katerim v glavnem med seboj ločujemo stavke iste povedi, priredne dele besednih zvez, pristavke, vrivke od ostalega besedila. Vejica ima v mnogih vrstah črk enako obliko kot opuščaj ( ’ ) ali enojni desni narekovaj ( ’ ), s tem da jo postavljamo na osnovni nivo besedila. V nekaterih vrstah črk ima vejica obliko majhne črte, malo

Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače. Kaj pa pred kot

Pred časom smo v članku Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače. Kaj pa pred kot? pisali o vejici pred kot in na nas se je obrnil bralec, ki mu ni bil všeč naslov. Zakaj? Bralca je naslov zmotil, ker je namigoval na to, da je v vseh primerih pred vezniki ki, ko, ker, da, če obvezna vejica

Kdaj vejica ne skače pred ki, ko, ker, da, če? - siol.net ali je vejica pred kot

Ref A: CD93B3E43BF8436296F5F344C736EBC7 Ref B: HEL03EDGE0216 Ref C: 2021-01-12T21:17:36Z

Vejica pred d.d. ali d.o.o.? | Alkemist - Alkemist ali je vejica pred kot

Na tem mestu je morda odvečna vejica, pri naštevanju je pred veznikom in, ali oz. ter vejica le, kadar je prej vrinjen stavek. Podobno velja tudi pri dvodelnih veznikih, kot so ne - ne, bodisi - bodisi ipd. • Namesto: Bodisi Miha, bodisi Janez je srečal Meto, Micko, in Klavdijo.

ali je vejica pred ali? - MedOverNet

/Otrok je prej plezal, kot je hodil. V prvi povedi vezniku kot sledi glagol v nedoločniku, zato vejice ni. V drugi povedi je za veznikom kot glagol v 3. osebi, zato ne smemo pozabiti na vejico. Še primeri, v katerih so za veznikom kot: - namenilnik: Odločil se je, da bo šel raje počivat kot delat. - deležje: Knjigo je

Amebis Besana - Vrste napak, ki jih odkriva …

Mama je skuhala boljše kosilo kot ga je včeraj babica. Čeprav smo se dolgo pripravljali na pot smo pozabili copate. Pred obiskom kinoteke smo obiskali še restavracijo. Tine je padel na nos kakor je dolg in širok. Ker so nas včeraj obiskali prijatelji nismo imeli časa za večerjo. Ogledali smo si predstavo kot je

Je vejica pred "ali"? - Jezikih 2021 ali je vejica pred kot

Vejica pred d.d. ali d.o.o.? Ali med imenom podjetja ter oznakami, kot so d.d., d.o.o., s.p. stoji vejica ali ne, predstavlja eno najpogostejših dilem v poslovni komunikaciji. Opažamo lahko, da je omenjeni zapis velikokrat zabeležen brez vejice, žal pa so podjetja tudi tako registrirana.

Ali je v tem stavku vejica? - MedOverNet

Manjkajoča vejica pred kot Sporočilo: Pred kot je včasih vejica: , kot! Kategorija: Napake pri postavljanju ločil (ID: CAT3) Nepravilne povedi, ki jih to pravilo lahko zazna: Ne le vroče kot da je

VEJICA ALI NE TO JE ZDAJ VPRAŠANJE - SMeJse ali je vejica pred kot

Kopičenje veznikov (ampak ali) je nerodno oz. slogovno ni dobro, bolje bi bilo tako, kot je napisala Zelenčica: Nam je vse to zadevo res olajšalo ali jo je v resnici le še bolj otežilo? Vejice pa ni, ker gre za ločno priredje (ali-ali, na izbiro imamo dve možnosti), pri katerem ne pišemo vejice.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡slovenske penine
¡kaj so odhodki
¡slovenske železnice, d.o.o. ljubljana
¡kot 90 stopinj
¡glock slovenija
¡stanovanje v najem slovenske konjice
¡rezultati planice
¡slovenske pevke zabavne glasbe
¡triatlon bled 2017 rezultati
¡covid-19 slovenija

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032