"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

USMERNIŠKA DIODA ZA VISOKE NAPETOSTI

Dioda Najenostavnejši bipolarni polprevodniški element je dioda, ki izkorišča osnovne »usmerniški« karakter klasične PN diode. (obnaša se kot izolator-dielektrik), medtem ko oba močno dopirana konca polprevodnika predstavljata elektrodi tako namišljenega kondenzatorja. Njegova

Dioda – Wikipedie

Dioda je elektrotechnická součástka se dvěma elektrodami, označovanými jako anoda a katoda, která se vyznačuje velmi odlišným tvarem voltampérové charakteristiky v závislosti na polaritě přiloženého napětí.Po připojení anody na kladnější napětí, nežli je na katodě, klade dioda jen malý odpor průchodu elektrického proudu, zatímco při opačném zapojení je dioda

Dioda – Wikipedija

Diodo večkrat uporabljamo kot usmerniški element, zaradi svoje preklopne prepustnosti. V vezju na sliki 3.1 je na vhod priključen generator izmenične sinusne napetosti, ki poganja tok skozi diodo in upor. V primeru pozitivne generatorjeve napetosti dioda prevaja, na njej je majhen padec napetosti,

Dioda - Znanje sveta

Diodo kot usmerniški element začne prevajati pri napetosti 0,7V, v zaporni napetosti pa majhen tok zanemarimo. Napetost, ki pripeljemo na diodo iz generatorja, bo diodo odprla le s pozitivno polperiodo. Takrat bo skozi breme stekel tok, ki bo enake oblike kot pozitivna polovica periode napetosti. Takemu usmerniku pravimo “polvalni usmernik”.

Kot - Wikipedija, prosta enciklopedija

Schottkyeva dioda ima poleg PN spoja tudi kovinski – usmerniški spoj . Med kovino in N-tipom se ustvari bariera, ker pa kovina nima. energijske reže se energ. nivoji drugače razporedijo kot v pol-prevodniku. Zmanjša se difuzijska napetost, zato je tok tok. večinskih nosilcev. Dioda je zelo hitra in se uporablja v stikalni. in

Dioda - Študentski.net

Dioda ZD6 je supresorska dioda 18V 1,5kE za klasično montažo skozi luknjice, D3 in D4 sta 1A usmerniški diodi v ohišju SMD MELF (npr. SM4001), diode označene z DUS (Dioda Univerzalna Silicijeva) so v ohišjih SMD MINIMELF (npr. LL4148) ter zener diode (razen ZD6) prav tako v ohišju MINIMELF. Pri slednjih pozor,

Kapacitivna tipka ali Stikalo ob čutljivo na dotik

Dioda je naziv za poluprovodniˇcku komponentu koja ima dva prikljuˇcka, anodu i katodu. Elektri ˇcni simbol diode: Anoda Katoda D Uobiˇcajena slovna oznaka za diodu u elektri ˇcnim šemama je D. U poluprovodniˇckoj tehnologiji dioda predstavlja pn spoj. Izvod …

Karakteristika diode je nelinearna

dioda kot usmerniški
predvsem za specifične parametre kot so električno polje, lastnosti izolacij, električna zdržnost materialov, itd. V drugem delu magistrskega dela sem se nekoliko bolj osredotočil na fizikalne osnove Slika 38: Sončna celica kot foto dioda .. 41 Slika 39: a) absorpcija, b)spontana emisija, c) stimulirana emisija .. 42 Slika 40

Usmerniške diode - Diode - Optični elementi - HTE.SI

dioda kot usmerniški
prekine. Usmerniški transformator za usmerniško napravo z induktivnim bremenom bo manjši za isto usmerjeno moč.MOSTIČNO ENOHODNO: zanj velja p = 2*m s!! Zanj rabimo 4 ventile. Ker imamo induktivno breme z dušilko z veliko induktivnostjo, je enosmerni tok popolnoma zglajen. Primarni tok ima enako obliko kot pri dvofaznem enohodnem usm

Primeri možnih izpitnih vprašanj

Dioda je elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ovisi o polaritetu električnog napona između elektroda, pa zato propušta električnu struju gotovo samo u jednom smjeru. Poluvodičke diode se izvode na temelju PN-spoja ili na temelju spoja metal–poluvodič. Diode se mogu razvrstati po materijalu na kojemu su rađene (silicij, germanij, galijev

Enač be in lastnosti tokokrogov v EE - Stromar.si

dioda kot usmerniški
Z osciloskopom opazovati, kako se dioda obnese kot usmerniški element. Spoznati: delovanje usmernika, razvrstitev usmernikov po pulznosti [Rohlfing, Schmidt, 1995] - glede na število pulzov na eno periodo, enofazne in trifazne usmernike, gladilni u inek uporabe kondenzatorja na valovitost usmerjene napetosti in vpliv

Dioda - Wikipedija, prosta enciklopedija

Izraz dioda se je pojavil šele leta 1919, ko je William Henry Eccles skoval izraz dioda iz grškega korena dia (iz δί: di), kar pomeni skozi in ode (iz ὅδος: odos), kar pomeni pot. To bi lahko prevedli kot pot skozi. Pred tem so se diode enostavno imenovale usmerniki (rectifiers), ker …

UNIVERZALNI VMESNIK ZA DIGITALNE NAČINE DELA DMI/USB …

Enote za merjenje kotov. Velikost kota (krajše kar kot) se meri z naslednjimi enotami: . radian, polni kot meri 2*π (rad); kotna stopinja, polni kot meri 360°; grad (enota) ali gon, polni kot meri 400 g tisočinka, polni kot meri 6400 tisočink; s podajanjem naklonskega kota v procentih ali promilih; z mnogokratnikom pravega kota, polni kot meri 4R.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡eurojackpot slovenec
¡kje je sukošan
¡kaj vse je mogoče reciklirati?
¡kaj je wellness
¡občina slovenske konjice naslov
¡kje kupiti tibetanske sklede
¡kje dobro jesti na obali
¡slovenija volitve
¡einhell servis slovenija
¡kje dobim zeleno karto

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032