"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

KVALITATIVNA METODOLOGIJA - Študentski.net

Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave razkriva stališča managerjev do načrtovanja ter merjenja doseženih ciljev Rezultati analize polstrukturiranih intervjujev kažejo, da v praksi na načrtovanje v največji meri vpliva ustanovitelj, čeprav gre za temeljno nalogo in odgovornost

Izr.prof.dr.Tonka Poplas Susič

študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave starman

Študija primera . HIPOTEZE (kvantitativna) Raziskovalna vprašanja (KVALITATIVNA) Oblikovanje teorije raziskave, znotraj tega pa hipotez in raziskovalnih vprašanj, je bistveno za potek projekta. Če ne postavimo prave hipoteze ali zastavimo pravega vprašanja, se lahko zgodi, da bo zbiranje podatkov ubralo drugo smer, kot je bil namen raziskave.

Gradivo: Kvalitativna metodologija - zapiski [03

študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave starman

Obravnava kvalitativne metodologije. Običajno je to prvi pristop k predmetu študija in deluje kot katalizator za nove raziskave. Omogoča pridobitev številnih natančnih podatkov o predmetu študija. To vključuje skrbno opazovanje in zvest zapis o opaženem. Ne dopušča posploševanja ali projekcij.

MAGISTRSKA NALOGA ANITA RUS - Fakulteta management

V empiričnem delu sem poskušala s pomočjo kvalitativne raziskave (študija primera) raziskati, kako se kažejo znaki motenj hranjenja, kakšno vlogo so pri tem imeli njena družina, šola in vrstniki, ter kako se je ob vsem tem kazala njena samopodoba. Poskušala sem …

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO V …

študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave starman

Študija primera je raziskovalna metoda, ki vključuje natančno in podrobno preučitev preučevanega področja.. Študije primerov lahko izdelamo po formalni znanstveni metodi.Študije primerov se najpogosteje pojavljajo na uradnih raziskovalnih prizoriščih, kot so znanstvene revije in strokovne konference. Pomen "študija primera" je že dolgo imelo vidno mesto v številnih disciplinah in

Značilnosti opisnih metod, stopnje in primeri / …

Visoka šola za storitve Ljubljana: Lipodetoks, body wrapping ; Fakulteta za matematiko in fiziko: 3. kolokvij, januar 2015 ; Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, november 2015 ; Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, november 2014

METODOLOGIJA - dijaski.net

študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave starman

V empiričnem delu sem poskušala s pomočjo kvalitativne raziskave (študija primera) raziskati, kako se kažejo znaki motenj hranjenja, kakšno vlogo so pri tem imeli njena družina, šola in vrstniki, ter kako se je ob vsem tem kazala njena samopodoba. Poskušala sem …

Izr.prof.dr.Tonka Poplas Susič

Kvalitativne raziskave Izr.prof.dr.Tonka Poplas Susič Študija primera Uporabi se, kadar ima raziskovalec časovno in krajevno opredeljen primer, ki nam lahko da informacije o problemu kot sta povprečje in mediana. Različna povprečna ocena izraža različno stopnjo

(PDF) Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave

KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE ŠTUDIJE •ko poskušamo ugotoviti, zakaj se določeno vedenje/stanje pojavi, bomo uporabili kvalitativne metode •informacije so podrobne in opisne: 1. OPAZOVANJE 2. ŠTUDIJA PRIMERA 3. INTERVJU 4. VPRAŠALNIKI Z ODPRTIMI VPRAŠANJI Numerični rezultati so posledica kvantitativnih raziskav: •EKSPERIMENTI

Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege | Uvod v

Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave

Gradivo: Kvalitativna metodologija - zapiski [03

Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave The case study as a type of qualitative research. 1. PDF datoteka (407 kB) 1. TXT datoteka (45 kB) Starman, Adrijana Biba. "Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave." Sodobna pedagogika letnik 64 = 130. številka 1 (2013) str. 66-81, 28-43.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡zakaj se slon boji miši
¡zakaj živeti
¡kaj je suplementarni kot
¡mladinski center slovenske konjice
¡kje preverim če mi delodajalec plačuje prispevke
¡kot 16
¡kaj pomeni so.p.
¡krejanov memorial 2015 rezultati
¡kje najdem eurotax številko
¡znaki nosečnosti kot pred menstruacijo

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032