"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Utrjevanje družbe - vprašanj od 3 naprej …

V pokrajinah, ki jih pretežno sestavlja apnenec, nastajajo kraški pojavi: vrtače, uvale, presihajoča jezera, požiralniki, kraške jame in drugi. Poimenovani so po slovenski pokrajini Kras, v 19. stoletju pa se je pomen iz geografskega razširil na splošni geološki pojem. Raba apnenca

KRAŠKI POJAVI - SIO

zakaj nastajajo kraški pojavi Opiši in razvrsti kraška polja ob kraški Ljubljanici od SZ-JZ + njihove vodne in reliefne značilnosti (Literatura: Kraški pojavi v Sloveniji, Ivan Gams, str. 207-231) 4. Strukturna stopnja (18-22) 5. Razlike med kraškim in nekraškim svetom (149) 6. Tipi kraških polj (179-183) 7. Denudacija (90, 94) 8. Površinske oblike na krasu (169

Slovenske pokrajine - Arnes

Podzemski kraški pojavi nastanejo ob pronicanju vode s površja v notranjost. Tam voda s kemičnim raztapljanjem širi razpoke in ustvarja podzemske kraške jame in brezna. Kraška brezna so navpične ali strme votline v kraškem površju, ki nastanejo ob pronicanju padavinske vode po navpičnih razpokah.

CERKNIŠKO JEZERO

nastajajo različne kraške oblike na zemeljskem površju, pod njim. Vrtače so najbolj pogosta kraška oblika, sklede ali lijaka, dno ravno prekrito z debelejšo plastjo prsti.

Apnenec - Wikipedija, prosta enciklopedija

zakaj nastajajo kraški pojavi Kje nastajajo kraški pojavi? 11. Zakaj nastajajo? 12. Naštej površinske kraške oblike! 13. Naštej podzemne kraške oblike! 14. Katere so naše najbolj znane turistične jame? 15. Katera žival živi v podzemnih jamah? Zadnja sprememba: nedelja, 19. oktober 2014, 23:03

9letka | Devetletka

zakaj nastajajo kraški pojavi Zakaj na apnencu nastajajo kraški pojavi?_____ 14. K puščicam zapiši imena posameznih kapnikov v kraških jamah. 15.Kako imenujemo reke, ki poniknejo oz tečejo skozi kraške jame? _____ Po površju pa tečejo čez kraška polja. 16. Katero je naše znano presihajoče jezero?_____

OS-BISTRICA-SI_5.A: Vprašanja za utrjevanje

Za površinski kraški relief je značilno skalno površje, spremenljiva debelina prsti, neraven svet. Gozdovi (bukev, jelka, hrast, gaber in bor) in pašniki. Kjer so ugodne vremenske razmere, pa vinska trta. Površinski kraški pojavi nastajajo zaradi raztapljanja apnenca.

GEOMORFOLOGIJA - Študentski.net

Zakaj . ravno takrat? Na kraškem svetu nastajajo številni . kraški pojavi. Naštej 5 kraških pojavov. _____ _____ 9. Odgovori na zastavljena vprašanja. Katero . ustanovo, ki smo jo na ekskurziji obiskali, prikazuje slika? _____ Napiši . 2 zanimivosti, ki si jih slišal/a v tej ustanovi.

23 - Arnes

KRAŠKI POJAVI KOROZIJA Proces, ki ustvarja za kras tipične reliefne oblike, se imenuje kemična erozija ali korozija. Korozija je proces raztapljanja apnenca. Poteka z delovanjem padavinske vode, obogatene z ogljikovim dioksidom, na apnenec.

DINARSKI SVET - ucilnice.arnes.si

Kraški pojavi nastajajo s kemičnim preparevanjem, kjer voda vezana z ogljikovim dioksidom topi apnenec. Najbolj znani so naslednji kraški pojavi na površju: Kraška polja so območja. kamor se stekajo podzemeljske kraške vode z vseh strani, a iz njih tudi podzemeljsko odtekajo.

Best Družba - 5. razred - NARAVNE ENOTE …

zakaj nastajajo kraški pojavi ZAKAJ SE REČNI STRMEC PO REKI NAVZDOL ZMANJŠUJE 62.KOLUVIJ 63.FREATIČNA CONA 64. bistvu ti le nastajajo iz lehnjaka, nabira se na stalnih ovirah) - rastline odvzemajo iz vode CO2 (rastline, - na litotamnijskem apnencu so razviti kraški pojavi - sermatski pesek je najmlajši sediment

Kraški pojavi - triglavskazakladnica.si

Vrtače so za dinarski kras najpogostejše in najznačilnejše kraške oblike. To so lijakaste in skledaste kotanje, globoke večinoma 10m in s premerom do 50m. Nastale so tam kjer je bilo navpično ponikanje v globino mogoče in raztapljanje kamnine najmočnejše. Najdemo jih povsod na krasu, največ pa jih je na kraških uravnavah.

KRAŠKI POJAVI - arnes.si

Za Slovenijo so značilni kraški pojavi. Razmisli, v katerih predelih Slovenije nanje naletimo. V Sloveniji kraško površje predstavlja najbolj razširjen pokrajinski tip, saj ga je kar 43 odstotkov, od tega je 35 odstotkov površja na apnencu in osem odstotkov na dolomitu, kar našo državo dela za najbolj kraško med vsemi na Zemlji.

Kraški pojavi by Marko Wolf

Podzemni kraški pojavi Rahlo kisla deževnica razraplja apnenec. Ko se širi skozi razpoke, jih širi in poglablja, nastajajo navpična brezna in vodoravne jame. Posebnost: reka sedmerih imen: Trbuhovica - Obrh – Stržen – Pivka - Rak – Unica - Ljubljanica vir:

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡zakaj je zemljina os nagnjena
¡kje plačati kazen za nepravilno parkiranje
¡kje kupiti status študenta 2019
¡rezultati volitev v mestni svet kranj 2018
¡trind kje kupiti
¡moj bog moj bog zakaj si me zapustil
¡kot filmskega snemanja
¡vrata kot krma
¡100 milj istre 2017 rezultati
¡kje kupiti zadrgo

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032